Bescherming werkgevers bij waardeoverdracht

25 juli 2011 Door redactie

De overheid wil het recht van werknemers op waardeoverdracht van hun pensioen gaan beperken om te voorkomen dat ondernemingen hierdoor in problemen komen. Dit is althans de insteek van een voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Als een werknemer van werkgever wisselt, heeft hij een wettelijk recht om zijn pensioen mee te verhuizen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Zijn bij die waardeoverdracht pensioenverzekeraars betrokken, dan is die overdracht niet altijd zonder kosten voor de betreffende werkgevers.

Rekenrente pensioenverzekeraars

Pensioenverzekeraars berekenen aan de hand van een eigen rekenrente hoeveel geld ze in kas moeten hebben om aan een toekomstige pensioenaanspraak te kunnen voldoen. Bij waardeoverdracht moeten ze daarvoor echter een wettelijk standaardtarief hanteren, dat afwijkt van deze rekenrente. Dit verschil zorgt ervoor dat de oude of de nieuwe werkgever soms flink moet bijbetalen. Volgens de huidige regels hoeft u alleen niet mee te werken aan waardeoverdracht als uw onderneming financiële problemen heeft.

Tijdelijke oplossing

Kamp wil werkgevers beter beschermen tegen de enorme kosten bij waardeoverdracht. Daartoe heeft hij twee voorstellen gedaan voor een tijdelijke oplossing:

  1. Het afschaffen van de verplichting om het tekort aan te vullen als de werkgever daardoor in financiële problemen komt of zal komen.
  2. De bijbetaling beperken tot een bepaalde grens; de pensioenuitvoerder hoeft de waardeoverdracht dan niet uit te voeren als de bijbetaling deze grens overschrijdt.

In verder overleg met de betrokken partijen wil minister Kamp binnenkort tot een structurele oplossing komen.

Proefabonnement FA Rendement