Streep door Wet personenvennootschappen

15 september 2011 Door redactie

Het wetsvoorstel personenvennootschappen is definitief van tafel. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ziet geen verdere voordelen in deze nieuwe wet en daarnaast blijkt er weinig steun te zijn vanuit te praktijk. De procedure voor het intrekken van dit wetsvoorstel zal de minister dan ook in gang zetten.

Het kenmerk van een personenvennootschap is dat het gaat om een samenwerking tussen twee of meerdere personen. In Nederland kennen we op dit moment drie soorten personenvennootschappen: de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Deze samenwerkingsverbanden beschikken anders dan bij een besloten vennootschap niet over rechtspersoonlijkheid. Het doel van de nieuwe wetgeving was om de nieuwe personenvennootschappen flexibeler, helderder en praktischer te maken. Het zou bijvoorbeeld eenvoudiger moeten worden om als vennoot uit het samenwerkingsverband te stappen of als nieuwe vennoot juist toe te treden.

Makkelijker toe- of uittreden

Om dit voor elkaar te krijgen zou in de nieuwe wet sprake zijn van vijf verschillende personenvennootschappen. U zou dan kunnen kiezen uit een stille vennootschap, openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (OV), openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR), commanditaire vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (CV) en de commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid (CVR). Bij dit wetsvoorstel kon u dus kiezen voor een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid. Voordeel hiervan is dat alle goederen eigendom zijn van het samenwerkingsverband, waardoor toe- of uittreding eenvoudiger zou zijn. De aansprakelijkheid zou hierbij niet wijzigen. De praktijk zat hier blijkbaar toch niet op te wachten, dus heeft de minister besloten om deze Wet personenvennootschappen in te trekken.