Enkele kleine belastingen afgeschaft

23 september 2011 Door redactie

Om de administratieve lasten te verminderen, zal het kabinet zeven kleine belastingen in de komende jaren gaan afschaffen. Dit is een onderdeel van het streven van het kabinet om te komen tot een eenvoudig, meer solide en fraudebestendig belastingstelsel.

In de Fiscale Agenda van 14 april 2011 was reeds aangekondigd dat bepaalde kleine belastingen zouden verdwijnen. Het kabinet heeft dit nu verder uitgewerkt in het Belastingplan 2012.

Afschaffing per 1 januari 2012:

  • Afvalstoffenbelasting: dit is een belasting die verschuldigd is door stortplaatshouders voor het storten van afvalstoffen.
  • Grondwaterbelasting: bedrijven of particulieren (zoals waterleidingbedrijven, bronbemalers en bedrijven die grondwater gebruiken als koelwater of proceswater)  die grondwater aan de bodem onttrekken moeten deze belasting betalen.

Afschaffing per 1 januari 2013:

  • Belasting op pruim- en snuiftabak: dit is een verbruiksbelasting op pruim- en snuiftabak.
  • Belasting op alcoholvrije dranken: dit is een verbruiksbelasting op onder andere drinkwater, limonade, vruchtensap, groentesap of mengsels van water en vruchtensap.
  • Belasting op leidingwater: dit is een belasting op de levering van leidingwater aan verbruikers.
  • Verpakkingenbelasting: bedrijven die meer dan 50.000 kilo aan verpakte producten verkopen moeten deze belasting betalen.
  • Eurovignet: voor het gebruik van de snelweg moeten vrachtwagens zwaarder dan 12 ton in Nederland, België, Luxemburg, Denemarken en Zweden belasting betalen.