Bijtelling niet zomaar inhouden op loon

2 februari 2010 Door redactie

Als een werknemer een auto van de zaak krijgt en geen Verklaring geen privégebruik heeft, moet u hem wel vertellen dat hij te maken krijgt met een loonbijtelling wegens privégebruik. In ieder geval mag u de bijtelling na bijvoorbeeld een jaar niet ineens verrekenen met het loon van de werknemer. De rechtbank van Groningen heeft zich hier pas nog over gebogen.

De werknemer die de zaak had aangespannen, had een arbeidscontract voor bepaalde tijd van een jaar. De auto van de zaak was één van de arbeidsvoorwaarden. Tijdens de looptijd van het contract paste de werkgever geen bijtelling toe op het salaris van de werknemer. Dit ondanks dat de werknemer geen Verklaring geen privégebruik had. Na afloop van het contract telde de werkgever vervolgens in één keer de bijtelling over het hele jaar bij. Daar was de werknemer het niet mee eens. Hij was hier namelijk niet van tevoren over geïnformeerd.

Bewijslast bij de werkgever

De rechter stelde de werknemer in het gelijk, onder voorbehoud dat de werkgever niet kan bewijzen dat de werknemer wel degelijk van tevoren bekend was met de bijtelling. Het getuigde namelijk niet van goed werkgeverschap dat de werknemer niet van tevoren was ingelicht over de bijtelling. In dat geval had de werknemer van tevoren een inschatting kunnen maken van de financiële gevolgen.