20.000 mensen ziek door werk

25 oktober 2011 Door redactie

Arbeid verrichten is aan de ene kant goed voor uw gezondheid. U zorgt voor uw eigen inkomsten en draagt uw steentje bij aan de samenleving. Daarnaast geeft het structuur aan uw leefritme, en dat helpt u goed in uw vel te zitten. Maar het is niet alles goud dat blinkt. Werk kan mensen ook ziek maken. Zo erg zelfs dat beroepsziektes als burn-outs en chronische aandoeningen op de loer liggen.

In 2010 zijn in Nederland grofweg 20.000 werknemers (op een beroepsbevolking van een kleine acht miljoen) ziek geworden door hun werk. Dat blijkt uit het rapport ‘Beroepsziekten in cijfers 2011’, uitgegeven door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). De verdeling van de ziekten laat zien dat gehooraandoeningen met 41,6% het meeste voorkomen. Maar ook aandoeningen aan houding- en bewegingsapparaat (33,3%) en psychische aandoeningen (17,7%) zijn veelgehoorde klachten. Uit het rapport blijkt verder dat de meeste beroepsziektemeldingen in 2010 plaatsvonden in de bouwnijverheid. Maar ook bij de overheid en in de sector ‘vervoer en opslag’ worden veel mensen ziek door het werk dat zij (verkeerd) verrichten.

RI&E en preventie beroepsziekten

De inzichten in de risico’s van verkeerd werken en onveilige arbeidsomstandigheden worden steeds beter. Daarom is een gedegen Risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) voor organisaties verplicht, bij voorkeur uitgevoerd door een preventiemedewerker of een arbodienst. Maar uw organisatie kan natuurlijk ook een handje helpen door goed werkgedrag te stimuleren. Denk aan het dagelijks maken van een lunchwandeling, gezonde voeding in de kantine en beeldschermbrillen om de ogen te ontlasten. Voorlichting en toezicht zijn daarbij natuurlijk onmisbaar.