Toch bijtelling van 7% voor schone auto’s?

9 november 2011 Door redactie

In het Belastingplan 2012 is opgenomen dat auto’s met een uitstoot van maximaal 49 gram per kilometer een nihilbijtelling krijgen. Tijdens de bespreking van de belastingplannen in de Tweede Kamer is hier echter discussie over ontstaan. De Tweede Kamer wil dit plan nu ook aanpassen en voor deze auto’s een bijtelling van 7% invoeren.

De komende jaren zal het kabinet de CO2-grenzen geleidelijk aanscherpen. De auto’s moeten in het vervolg dus zuiniger zijn om voor een lagere bijtelling in aanmerking te komen. Aanpassing van de CO2-grenzen was noodzakelijk, omdat de regeling te duur werd en steeds meer auto’s in de lage bijtelling kwamen. Het is de bedoeling om de grenzen tot 2015 langzaam te verlagen, zodat ze in 2015 gelijk zijn aan de grenzen die gelden voor de aanschafbelasting (BPM). In de plannen van het kabinet was ook opgenomen dat auto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gram per kilometer een nihilbijtelling zouden krijgen. Deze lagere bijtelling zou gelden van 1 januari 2012 tot en met 2015.

Nihiltarief voor auto’s zonder uitstoot

De Tweede Kamer heeft nu toch bezwaar aangetekend tegen deze plannen. Het nihiltarief zou alleen van toepassing moeten zijn voor auto’s die ook daadwerkelijk niets uitstoten. Voor de auto’s die een uitstoot hebben van maximaal 49 gram per kilometer zou een bijtelling van 7% moeten gaan gelden. Gevolg is wel dat de hybrides met een minimale uitstoot niet meer zo aantrekkelijk zijn in de aanschaf. Door de hoge aanschafwaarde en de bijtelling van 7% moet u als dit voorstel doorgaat toch maandelijks een redelijke bijtelling tot het inkomen rekenen. Dit tarief is wel van tijdelijk aard en zal in 2016 vervallen. Voor deze auto’s gaat dan een tarief gelden van 14%. Op 17 november zal de Tweede Kamer over deze plannen stemmen.