Zelfstandigenaftrek zonder urencriterium

21 november 2011 Door redactie

U hoeft straks als ondernemer voor de inkomstenbelasting niet meer te voldoen aan het urencriterium als u voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking wilt komen. Het urencriterium dat van belang is voor toepassing van de zelfstandigenaftrek gaat namelijk verdwijnen en plaatsmaken voor een omzetcriterium. De Tweede Kamer heeft hiervoor een motie aangenomen. Begin 2012 zal staatssecretaris Weekers van Financiën met een voorstel komen dat dit moet gaan regelen.

In het Belastingplan 2012 was al een wijziging opgenomen voor de zelfstandigenaftrek. Op dit moment is de hoogte van de zelfstandigenaftrek namelijk afhankelijk van de hoogte van uw winst. Het systeem van deze schijven in de zelfstandigenaftrek verdwijnt in 2012 en zal plaatsmaken voor een vaste basisaftrek van € 7.280. Dit kon u ook al in het bericht ‘Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek’ lezen.

Omzetcriterium

Om nu voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen, moet u minimaal 1.225 uren aan uw onderneming besteden. Het urencriterium zorgt altijd voor veel administratieve rompslomp en ook voor veel discussie met de Belastingdienst. Het is nu de bedoeling om dit urencriterium af te schaffen en te vervangen door een omzetcriterium. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ondernemers met een omzet van € 10.000 of meer een volledige zelfstandigenaftrek ontvangen en ondernemers met een omzet van € 5.000 slechts de helft van de zelfstandigenaftrek. Dit omzetcriterium zou de overbodige fiscale regelgeving moeten verminderen. Het kabinet komt begin volgend jaar met een voorstel.