Nog snel profiteren van versnelde afschrijving

25 november 2011 Door redactie

De tijdelijke regeling voor versneld afschrijven loopt dit jaar ten einde. U kunt dus nog alleen dit jaar gebruik maken van deze regeling en in het investeringsjaar maximaal 50% afschrijven. In het Belastingplan 2012 is namelijk niet opgenomen dat de tijdelijke regeling wordt verlengd.

Als crisismaatregel heeft het kabinet in 2009 de regeling tijdelijke willekeurige afschrijving versoepeld. Deze regeling houdt in dat u bij een investering in een bedrijfsmiddel deze in twee jaar versneld kunt afschrijven. De voorwaarden zijn dat de afschrijving maar maximaal 50% mag bedragen en dat u het bedrijfsmiddel binnen twee jaar in gebruik moet nemen. U kunt dus al starten met afschrijven voordat het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen. De afschrijving kan echter niet hoger zijn dan het bedrag dat u daadwerkelijk in dat jaar heeft betaald. De maatregel is verlengd in 2010 en 2011.

Op tijd in gebruik nemen

Het kabinet gaat de regeling voor 2012 echter niet meer verlengen. Dit is dus het laatste jaar dat u nog van de regeling gebruik kunt maken. Bent u toch van plan om binnenkort te investeren, dan kunt u mogelijk nog profiteren van de crisismaatregel door  voor het einde van het jaar te investeren. U kunt dan nog versneld afschrijven op het bedrijfsmiddel. Daarnaast moet u erop letten dat u de bedrijfsmiddelen wel op tijd in gebruik neemt. Heeft u in 2009 willekeurig afgeschreven, dan moet u vóór 31 december 2011 het bedrijfsmiddel in gebruik nemen. Let daar dus nog even op zo tegen het einde van het jaar!