Vrijwaring fiscale inlenersaansprakelijkheid

9 december 2011 Door redactie

Als u met een gecertificeerd uitzendbureau werkt en een deel van het factuurbedrag op een geblokkeerde rekening stort, kunt u vanaf volgend jaar onder voorwaarden worden gevrijwaard van inlenersaansprakelijkheid. Dat staat in een conceptakkoord dat de Belastingdienst met brancheorganisaties heeft gesloten. Een inlener die zich aan de regels houdt en met een bonafide uitzendbureau werkt, kan dan niet meer aansprakelijk worden gesteld voor achterstallige loonheffingen en omzetbelasting van de uitlener.

Organisaties die met betrouwbare uitzendbureaus werken, worden, als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, gevrijwaard van inlenersaansprakelijkheid. Op de eerste plaats moet het uitzendbureau een certificaat hebben. Alleen een uitzendbureau dat de loonheffingen en omzetbelasting (tijdig) afdraagt aan de fiscus, kan een certificaat krijgen van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Ook komt er vanaf volgend jaar een registratieplicht voor uitzendbureaus. Alle uitzendondernemingen moeten dan zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een uitzendbureau dat niet is ingeschreven, riskeert een hoge boete.

Malafide uitzendbureaus steng aanpakken

Om gevrijwaard te zijn van inlenersaansprakelijkheid moet u bij het aangaan van de overeenkomst met het uitzendbureau controleren of het aan de registratieplicht voldoet. Ook moet u een deel van het factuurbedrag op een geblokkeerde rekening (g-rekening) bij de Belastingdienst storten.
Malafide uitzendbureaus worden strenger aangepakt. Minister Kamp heeft een speciaal team van rechercheurs en inspecteurs opgezet dat frauderende uitzendbureaus (naar schatting zijn dat er zo’n 6.000) streng gaat aanpakken. Er wordt een zwarte lijst van verdachte uitzendondernemingen opgesteld. Ook komt er een landelijk meldpunt malafide uitzendbureaus.

Leaderboard