Tijdelijk 4<sup>e</sup> contract jongeren niet verlengd

9 december 2011 Door redactie

Eén van de crisismaatregelen die minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2010 trof, was het toestaan van een extra tijdelijk contract voor werknemers van 15 tot en met 26 jaar. Deze tijdelijke regeling is geëvalueerd en op basis van dit onderzoek is besloten dat de maatregel eindigt per 1 januari 2012.

In het bericht ‘Regels tijdelijk contract jongere versoepeld’ kon u lezen over de introductie van deze crisismaatregel. Sinds juli 2010 kunt u werknemers onder de 27 jaar vier jaar of vier arbeidsovereenkomsten lang een tijdelijk dienstverband aanbieden. Wilt u de werknemer na deze vier tijdelijke contracten (of na vier jaar) houden, dan bent u alsnog verplicht een vast contract aan te bieden.

10.000 jongeren kreeg vierde tijdelijk contract

De normale regels – die op dit moment dus alleen voor werknemers vanaf 27 jaar gelden - zijn dat werknemers maximaal drie tijdelijke contracten achter elkaar kunnen krijgen of drie jaar op basis van een tijdelijk contract kunnen werken. Daarna hebben ze recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
De mogelijkheid om jongeren een vierde tijdelijk contract aan te kunnen bieden, moest deze groep werknemers gedurende de economische crisis beter beschermen tegen werkloosheid. Uit de evaluatie van de regeling onder 19.000 jongeren die een vierde tijdelijk contract hebben gekregen, blijkt dat de maatregel 10.000 van hen aan het werk heeft gehouden. Zonder deze optie hadden zij hun baan verloren. De andere kant van de medaille is echter dat aan 9.000 jongeren anders een vast contract was aangeboden, terwijl zij nu een vierde tijdelijk contract kregen.

Overgangsregeling bij vierde contract

Vanaf 1 januari 2012 vervalt de maatregel, maar er is een overgangsregeling voor jongeren die vóór die dag een vierde tijdelijk contract hebben of in hun vierde jaar zitten. Op het moment dat de regeling eindigt, houden zij hun vierde tijdelijke overeenkomst. U moet hen dan een overeenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden als hun vijfde contract of vijfde jaar ingaat. Voorwaarde is wel dat ze gedurende dit vierde contract of vierde jaar jonger dan 27 jaar zijn. Een jongere die tijdens zijn vierde tijdelijke contract 27 jaar wordt, heeft u onherroepelijk in vaste dienst.