Stijging gebruikelijk loon naar € 42.000

12 december 2011 Door redactie

Heeft u een aanmerkelijk belang – direct of indirect 5% of meer van de aandelen – in uw bv en werkt u voor diezelfde bv dan moet u uzelf vanaf volgend jaar een hoger gebruikelijk loon toekennen. In 2012 zal het gebruikelijk loon stijgen van € 41.000 (bedrag 2011) naar € 42.000. In uitzonderlijke situaties kunt u van deze regeling afwijken.

Op basis van de gebruikelijkloonregeling moet een aanmerkelijk belanghouder tenminste een bepaald bedrag aan (fictief) loon ontvangen. Dit om te voorkomen dat een aanmerkelijkbelanghouder zichzelf een lager inkomen geeft om zo de heffing van inkomstenbelasting te voorkomen. In 2011 bedraagt dit salaris minimaal € 41.000. Vanaf volgende jaar zult u rekening moeten houden met een hoger salaris van minimaal € 42.000.

Afwijkend fictief loon

U kunt als dga wel aanspraak maken op een lager loon, maar dat kan niet zomaar. Zo moet u aannemelijk maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen (zonder aanmerkelijk belang) een lager loon gebruikelijk is. Is bij soortgelijke dienstbetrekkingen juist een hoger loon gebruikelijk, dan moet u uw salaris stellen op 70% van het hogere gebruikelijke loon of op het loon van de meestverdienende werknemers of meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap. Het hoogste salaris telt, zolang dat minimaal € 42.000 is. 

Proefabonnement Fiscaal Rendement