Nog geen registratieplicht voor uitzendbureaus

28 december 2011 Door redactie

Per 1 januari 2012 zou het voor uitzendbureaus verplicht worden om zich te registreren bij de Kamer van Koophandel. De Tweede Kamer is nu echter met kerstreces en is er niet aan toegekomen om het wetsvoorstel vóór die tijd te behandelen. Daarom zal de registratieplicht waarschijnlijk pas per 1 april 2012 van kracht worden.

In het bericht ‘Onbetrouwbaar uitzendbureau harder aangepakt’ kon u enige tijd geleden al lezen dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maatregelen wil treffen om uitzendbureaus streng aan te pakken als zij frauderen of misbruik maken van uitzendkrachten. Er zijn namelijk nog altijd uitzendbureaus die geen of te weinig sociale premies afdragen, illegalen tewerkstellen of hun uitzendkrachten uitbuiten.

Boete bij ontbreken registratie

Door de wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) kunnen niet-geregistreerde uitzendbureaus straks worden beboet. De registratieplicht geldt voor elke onderneming die tegen vergoeding arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding verrichten van arbeid. Dat zijn in ieder geval uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools. Zodra de registratieplicht wordt ingevoerd, is het dus zaak dat u bij de Kamer van Koophandel controleert of het uitzendbureau waarmee u zaken doet, is geregistreerd. Op het uittreksel moet u bij ‘activiteiten’ onder meer kunnen zien dat de onderneming arbeidskrachten ter beschikking stelt.

Proefabonnement Salaris Rendement