Milieuvriendelijk investeren blijft voordelig

11 januari 2012 Door redactie

Ook in 2012 kunt u een fiscaal voordeel halen bij milieuvriendelijke investeringen. U kunt daarvoor een aantal investeringsaftrekken toepassen, namelijk de milieu-investeringsaftrek (MIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de variabele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Daarmee kunt u een deel van het investeringsbedrag voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aftrekken van uw winst.

In 2012 zijn de regels voor de MIA, EIA en VAMIL als volgt:

  • Om de MIA te kunnen toepassen moet u investeren in een bedrijfsmiddel dat op de milieulijst staat. Afhankelijk van het soort bedrijfsmiddel kunt u een bepaald percentage van de aanschafprijs van de investering van de fiscale winst aftrekken. De aftrek is in 2012 afhankelijk van de categorie bedrijfsmiddel 36%, 27% en 13,5%. Dit komt overeen met de percentages in 2011. Het bedrag van de investering moet hoger zijn dan € 2.300, maar nooit meer dan € 25 miljoen. U kunt de MIA wel combineren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), maar maakt u gebruik van de EIA, dan komt de investering niet in aanmerking voor de MIA.
  • Investeert u in bedrijfsmiddelen die op de energielijst staan, dan kunt u de EIA toepassen. In 2012 is het percentage 41,5% en dit percentage van het investeringsbedrag kunt u aftrekken van de fiscale winst. De EIA geldt pas bij een investering van € 2.300 in een kalenderjaar en tot ten hoogste een bedrag van € 118 miljoen.
  • De bedrijfsmiddelen waarop u de willekeurige afschrijving kunt toepassen, zijn in de milieulijst opgenomen. U kunt echter in 2012 niet het volledige bedrag van de aanschaffings- of voortbrengingskosten in aftrek brengen. Het is slechts mogelijk om 75% willekeurig af te schrijven. In 2014 zal dit waarschijnlijk weer 100% zijn. 

Nieuwe lijsten bekend

Wilt u nieuwe milieuvriendelijke investeringen doen in 2012, dan moet u dit voortaan digitaal aanvragen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. Om er zeker van te zijn dat uw investering in aanmerking komt voor een investeringsaftrek, kunt u voor MIA de milieulijst (pdf) en voor EIA de energielijst (pdf) raadplegen. Deze zijn onlangs gepubliceerd.

Proefabonnement BV Rendement