Passende arbeid belangrijk voor inzetbaarheid

23 januari 2012 Door redactie

De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NvvA) wil dat de participatiemogelijkheden van zieke en arbeidsgehandicapte werknemers wordt verbeterd en heeft hiernaar onderzoek gedaan. Alleen een Arbobeleid is niet voldoende. Werkgevers moeten gemotiveerd zijn om passende werkomstandigheden te creëren voor werknemers met een beperking.

Door passende werkomstandigheden te creëren, zal een werknemer waarschijnlijk ook eerder om passende arbeid vragen. Hierdoor blijft het verzuim beperkt. Bij langdurig verzuim is het belangrijk dat u de re-integratie centraal stelt. Focus op wat de werknemer nog wél kan. Nu begint de poortwacht-periode als de werknemer aangeeft dat hij niet meer duurzaam ingezet kan worden. De NvvA wil dat deze keuringsperiode al eerder begint. Ook moet de poortwachter niet alleen als een medische controle worden gezien. De NvvA wil de controle toepassen als een probleemanalyse op verschillende vlakken, zoals arbeidsrecht, financiën, interventie, preventie en medisch.

Onderzoek naar verschillende arbo-onderwerpen

De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NvvA) vormt samen met UWV een samenwerkingsverband: Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC). Zij doen regelmatig onderzoek naar verschillende arbo-onderwerpen, bijvoorbeeld naar de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het AKC heeft zeven aanbevelingen geformuleerd in het kader van duurzame inzetbaarheid, de wet poortwachter en het arbobeleid.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
    • Videocollege 12 minuten

    PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat...

  • Wetgeving bij ziekte en re-integratie
    • Videocollege 13 minuten

    Valt één van uw werknemers uit vanwege langdurige ziekte, dan wilt u natuurlijk het liefst dat hij weer zo snel mogelijk aan de slag gaat. Door de stappen uit de Wet verbetering...

Heeft u een vraag over Ziekteverzuim en re-integratie?

Huub Pennock

adviseur, trainer en coach duurzaam gezond werken

Ergo-balans
Adviseur is nu beschikbaar