Kilometervergoeding van € 0,19 is niet in gevaar

25 januari 2012 Door redactie

Staatssecretaris Weekers van Financiën is op zoek naar fiscale maatregelen die kunnen helpen om het aantal files in ons land terug te dringen. Hij heeft echter aangegeven dat hij het verlagen van de onbelaste kilometervergoeding voor zakelijke kilometers van € 0,19 naar bijvoorbeeld € 0,13 per kilometer géén goed idee vindt.

In de Autobrief gaf Weekers vorig jaar al aan dat hij samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil onderzoeken welke belastingtechnische maatregelen zouden kunnen helpen bij het bestrijden van het fileprobleem. Hij wil de uitkomsten van deze verkenning vóór de zomer bekendmaken. Hij is op zoek naar maatregelen die administratief eenvoudig zijn, maar wel bijdragen aan minder files.

Nog geen fiscale maatregelen uitsluiten

Een werkgroep vanuit het bedrijfsleven is hier ook mee aan de slag gegaan. Deze werkgroep stelde onlangs een flexibele vergoeding voor werknemers met een auto van de zaak voor en een zogenoemd persoonlijk mobiliteitsbudget voor werknemers zonder auto van de zaak. De staatssecretaris ziet hier wel wat in, maar wil voorlopig nog geen enkele fiscale maatregel uitsluiten. Ook de verlaging van de forfaitaire kilometervergoeding niet, hoewel hij heeft aangegeven dat een forse vermindering - bijvoorbeeld naar € 0,13 per kilometer - hem onverstandig lijkt.

Kloof tussen werkelijke kosten en forfait

Normaal gesproken vergoedt de werkgever bij zakelijke kosten de werkelijke kosten aan de werknemer. De werknemer maakt de kosten immers om zijn werk naar behoren te kunnen doen. Bij de kilometervergoeding is gekozen voor een forfaitair bedrag dat voor de meeste werknemers lager uitvalt dan hun werkelijke kosten voor zakelijke reizen met de eigen auto. Een verlaging van de onbelaste kilometervergoeding zou de kloof tussen een vergoeding van de werkelijke kosten van zakelijke kilometers en het forfaitaire bedrag dus alleen nog maar groter maken.