65-plussers in bestuur pensioenfondsen

2 februari 2012 Door redactie

Vanaf 2013 hebben ook gepensioneerden recht op een plaats in het bestuur van de bedrijfstakpensioenfondsen. De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van VVD en D66 om naast werknemers en werkgevers ook directe belanghebbenden, ouderen, toe te laten treden tot het bestuur van een pensioenfonds.

Het voorstel van VVD en D66 dateert al uit 2010. Toen schaarde de Tweede Kamer zich ook al achter dit voorstel, maar keerden de sociale partners en de minister zich tegen de plannen. De val van het kabinet ketste het voorstel uiteindelijk af. Minister Kamp van Sociale Zaken werkt nog aan een ander voorstel waardoor ouderen ook aan het roer kunnen komen bij pensioenfondsen. De minister wil de wettelijke regels voor het bestuur van pensioenfondsen en de medezeggenschap in de fondsen grondig herzien.

Keuze bestuursmodel ligt bij sociale partners

Het wetsvoorstel bevat drie bestuursmodellen waaruit sociale partners kunnen kiezen. Zo kan het bestuur straks externe deskundigen benoemen. Ook een pensioenbestuur dat volledig bestaat uit beroepsbestuurders behoort straks tot de mogelijkheden. In het wetsvoorstel zijn taken en bevoegdheden anders geformuleerd zodat bepaalde organen geschrapt of samengevoegd kunnen worden om zo de bestuurbaarheid te vergroten en de bureaucratie te verminderen. Later dit jaar moet blijken of de Tweede en Eerste Kamer het voorstel van Kamp beter vinden.

Vacature pensioenfonds: AOW’er m/v

Eerder kon u in het bericht ‘Ken de meerwaarde van ouder personeel’ al lezen dat minister Kamp de regels wil versoepelen voor medewerkers die na het bereiken van de AOW-leeftijd willen doorwerken. Zeker in het bestuur van bedrijfstakpensioenfondsen kunnen oudere werknemers met al hun ervaring zorgen voor een zinvolle bijdrage.