Toename ziekteverzuim en psychische klachten

9 februari 2012 Door redactie

Afgelopen jaar zijn werknemers vaker ziek geweest dan het jaar ervoor. Over het jaar 2010 lag het gemiddelde verzuim in Nederland op 4,3%. Vorig jaar steeg het verzuimpercentage naar 4,5%. Ook het psychisch verzuim stijgt. In 2011 ging het in 20% van de verzuimmeldingen om psychische klachten. In 2010 was dit nog 17%. Het verzuim duurt bij werknemers met psychische klachten ook langer. Vorig jaar bleven deze werknemers gemiddeld 147 dagen thuis. Het jaar daarvoor ging het om 141 dagen.

Deze bevindingen komen uit een onderzoek van arbodienst 365/ArboNed onder ruim één miljoen werknemers. Heeft uw organisatie ook te maken met een toename in psychisch verzuim, dan is het als arboprofessional belangrijk om daar snel mee aan de slag te gaan. Met name de eerste twee maanden na ziekmelding blijken namelijk bepalend om het werk weer op te pakken voor mensen met psychische klachten. Verder is het natuurlijk van belang om het verzuim te voorkomen. Versterk bijvoorbeeld de sociale steun, autonomie en ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemers. Het optimisme en de motivatie die daar uit voortvloeien, houdt de werknemers gezond.

Verzuimdaling door economische situatie

Uit het onderzoek bleek ook dat er in de tweede helft van 2011 een lichte verzuimdaling plaatsvond ten opzichte van het eerste halfjaar. Die daling kan worden verklaard doordat werknemers de economische situatie somberder zijn gaan inzien. Als het er slecht voor staat met de economie en de banen dus niet voor het oprapen liggen, gaan werknemers minder verzuimen. Ze willen niet het risico lopen om hun baan kwijt te raken.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
    • Videocollege 12 minuten

    PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat...

  • Wetgeving bij ziekte en re-integratie
    • Videocollege 13 minuten

    Valt één van uw werknemers uit vanwege langdurige ziekte, dan wilt u natuurlijk het liefst dat hij weer zo snel mogelijk aan de slag gaat. Door de stappen uit de Wet verbetering...

Heeft u een vraag over Ziekteverzuim en re-integratie?

Marius Winter

Outplacement adviseur

NextJob Outplacement
Adviseur is nu beschikbaar