Kamer akkoord met verhoging AOW-leeftijd

9 februari 2012 Door redactie

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW. Dat betekent dat alleen de Eerste Kamer nu nog zijn mening moet geven over de verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2020 en het vervolgens koppelen van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting.

Niet alleen de voorstellen voor verhoging van de AOW-leeftijd zijn door de Tweede Kamer akkoord bevonden, ook de verhoging van de pensioenrichtleeftijd is afgehamerd. Hierover kon u in het bericht ‘Pensioenrichtleeftijd per 2014 naar 67 jaar’ al lezen. Daarnaast heeft de Kamer ingestemd met een extra verhoging van de AOW-uitkering van 0,6% per jaar tot 2028.

AOW-uitkering op eigen verzoek omlaag

Ook wordt de keuzevrijheid voor de ingangsdatum van de AOW vergroot. Voor ieder jaar dat een oudere zijn AOW-uitkering later laat ingaan, krijgt hij de rest van zijn leven 6,5% extra. Werknemers die een jaar eerder stoppen met werken, krijgen jaarlijks juist 6,5% minder AOW uitgekeerd.
Op verzoek van VVD wordt het voor senioren die na het bereiken van de AOW-leeftijd in deeltijd willen blijven werken, mogelijk om hun uitkering op eigen verzoek te verlagen, zodat ze extra AOW opbouwen voor later.

Tijd nodig voor voorbereiding

Om de teruglopende beroepsbevolking en de toename van het aantal pensionarissen helemaal op te vangen, zou de AOW-leeftijd eigenlijk al eerder omhoog moeten. Op dit moment staan er nog vier werkenden tegenover één gepensioneerde. In 2040 zal deze verhouding gehalveerd zijn: twee werkenden tegenover één gepensioneerde. Er zijn dan dus veel minder mensen om de AOW-uitkeringen op te brengen, terwijl er juist meer mensen zijn die voor zo’n uitkering in aanmerking komen.
Toch vindt de verhoging van de AOW-leeftijd zoals gezegd pas in 2020 plaats. Werkgevers en werknemers hebben tijd nodig om zich voor te bereiden op langer doorwerken. Hier moeten arbeidsvoorwaardenregelingen en contracten immers op worden aangepast.

Proefabonnement Salaris Rendement