Verhoging AOW-leeftijd krijgt steun van Kamer

15 februari 2012 Door redactie

De Wet Verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW is bijna een feit. De Tweede Kamer heeft namelijk ingestemd met het wetsvoorstel. De verhoging van de AOW-leeftijd in 2020 en het vervolgens koppelen van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting ligt nu in handen van de Eerste Kamer.

De keuzevrijheid voor de ingangsdatum van de AOW wordt onder andere vergroot. Voor ieder jaar dat een oudere zijn AOW-uitkering later laat ingaan, krijgt hij de rest van zijn leven 6,5% extra AOW. Werknemers die een jaar eerder stoppen met werken, krijgen jaarlijks juist 6,5% minder uitgekeerd. Op verzoek van de VVD wordt het voor senioren die na het bereiken van de AOW-leeftijd in deeltijd willen blijven werken, mogelijk om hun uitkering op eigen verzoek te verlagen, zodat ze extra AOW opbouwen voor later.

Minder mensen om AOW-uitkering op te brengen

Om de teruglopende beroepsbevolking en de toename van het aantal pensionarissen helemaal op te vangen, zou de AOW-leeftijd eigenlijk al eerder omhoog moeten. Op dit moment staan er nog vier werkenden tegenover één gepensioneerde. In 2040 zal deze verhouding gehalveerd zijn: twee werkenden tegenover één gepensioneerde. Er zijn dan dus veel minder mensen om de AOW-uitkeringen op te brengen, terwijl er juist meer mensen zijn die voor zo’n uitkering in aanmerking komen.

Voorbereiden op verhoging AOW-leeftijd in 2020

Toch vindt de verhoging van de AOW-leeftijd zoals gezegd pas in 2020 plaats. Werkgevers en werknemers hebben tijd nodig om zich voor te bereiden op langer doorwerken. Hier moeten arbeidsvoorwaardenregelingen en contracten immers op worden aangepast. Houd uw bestuurder en achterban daarom goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom deze wet, zodat zij tijdig maatregelen kunnen treffen.

Proefabonnement OR Rendement