Verhoging BTW-tarieven in de pijplijn?

20 februari 2012 Door redactie

U moet er rekening mee houden dat het BTW-stelsel misschien op de schop gaat. De economische crisis sleept zich voort, en het kabinet is naarstig op zoek naar mogelijkheden om extra te bezuinigen. Er wordt nu gesproken over een nieuwe maatregel: een verhoging van het hoogste BTW-tarief van 19% naar 20% of zelfs 21%. In tegenstelling tot eerdere berichten, laat staatssecretaris Weekers van Financiën ook de mogelijkheden bekijken om het lage BTW-tarief te verhogen van 6% naar 8%.

De afgelopen twee jaar hebben veel Europese landen al hun BTW-tarieven verhoogd vanwege bezuinigingen. De verhoging van het Nederlandse hoge BTW-tarief van 19% naar 20% of 21% zou dan ook in lijn zijn met andere lidstaten van de EU. Een verhoging van het BTW-tarief met 1% kan het kabinet ruim € 2,2 miljard besparen. Even leek het erop dat Weekers het lage BTW-tarief van 6% ongemoeid zou laten, maar daar is hij op teruggekomen. Dat tarief zou ook omhoog kunnen gaan. Onderhandelingen binnen het kabinet over de benodigde extra bezuinigingen zullen in maart 2012 beginnen.

Uniform BTW-tarief

Een andere maatregel die staatssecretaris Weekers van Financiën laat onderzoeken door een commissie, is het instellen van één uniform BTW-tarief. Als dat plan erdoor komt, wil het kabinet het gat tussen het hoge tarief van 19% en het lage tarief van 6% stapsgewijs verkleinen. Hoe hoog dat uniforme tarief dan zou zijn, is niet bekend. Maar het zal waarschijnlijk eerder in de buurt van 19% zitten dan 6%.

Proefabonnement Marketing Rendement