Geen extra kosten bij boete voor te hard rijden

20 februari 2012 Door redactie

Mocht de politie u pakken voor te hard rijden, dan krijgt u een verkeersboete opgelegd. Naast deze verkeersboete moet u ook administratiekosten betalen. De rechtbank in Amsterdam heeft echter besloten dat de overheid geen administratiekosten mag opleggen voor het uitvoeren van dit soort straffen.

In deze zaak ging het om een man die te hard gereden had en hiervoor een bekeuring kreeg. Hij kreeg hiervoor een boete van € 99 verhoogd met € 6 aan administratiekosten. Hij moest dit bedrag uiterlijk 27 november betalen. Op 2 november betaalde hij een bedrag van € 99 en dus niet de administratiekosten. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) vond dat de man ook nog deze € 6 moest betalen. Uiteindelijk moest de rechtbank in Amsterdam aangeven of deze administratiekosten terecht waren.

Geen uitzondering verkeersboetes

De rechter bepaalde dat een verkeersboete bedoeld was om te voorkomen dat iemand nogmaals in de fout ging. Een verkeersboete was geen tegenprestatie en ook geen vorm van belastingheffing. Door de opgelegde administratiekosten ging de overheid over de grens die bestond tussen de boete als sanctie en de boete als bijdrage in de algemene overheidskosten. Hierdoor leek de boete net een belasting, waarbij in tegenstelling tot andere belastingen ook de administratiekosten in rekening werden gebracht. De uitvoeringskosten moesten echter ten kosten van de overheid komen. Het gemaakte onderscheid op grond van het bescheiden karakter en de lage kosten voor de incasso maakte hierbij niet uit. De overheid mocht voor verkeersboetes geen uitzondering maken en dus zijn de administratiekosten onterecht. De man hoefde deze kosten dus niet te betalen.
Rechtbank Amsterdam, 9 februari 2012, LJN: BV6243

Proefabonnement Fiscaal Rendement