Arbeidsconflict straks digitaal uitvechten

22 februari 2012 Door redactie

Vanaf 2013 wordt het mogelijk om een rechtszaak over bijvoorbeeld een arbeidsconflict digitaal in te dienen en te laten behandelen. U kunt uw geschil dan in een beveiligde elektronische omgeving aan de kantonrechter voorleggen. De ‘e-kantonrechter’ doet in principe na zes weken uitspraak. Het blijft daarnaast mogelijk om uw standpunt mondeling toe te lichten.

De mogelijkheid om voor civiele (kanton)zaken – op basis van artikel 96 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering – een digitale procedure in te voeren, is aangekondigd in het Jaarplan Rechtspraak 2012 (pdf), dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het gaat dan om rechtszaken waarin de kantonrechter binnen zes tot acht weken uitspraak doet. Ook als u uw rechtszaak digitaal voert, ontvangt u in principe binnen zes weken een uitspraak. Wilt u uw standpunt daarna nog mondeling toelichten bij de rechter, dan is de doorlooptijd acht weken.

Instemming nodig voor digitale behandeling

Om een rechtszaak digitaal te kunnen behandelen, is in principe instemming van beide partijen nodig, maar er wordt onderzocht of een elektronische procedure ook mogelijk is als partijen niet expliciet hiermee instemmen. Elektronische rechtszaken moeten kosten besparen, juridische procedures versnellen en de rechtspraak toegankelijker maken.
Om rechtszaken digitaal te kunnen voeren, wordt dit jaar een beveiligde elektronische omgeving ontwikkeld. De rechtbanken in Rotterdam en Den Bosch doen vervolgens in 2013 een pilot met digitale procedures bij de kantonrechter.

Leaderboard