Vervaltermijn vakantiedagen is nu zes maanden

27 februari 2012

Het was één van de meest gelezen onderwerpen van vorig jaar: de nieuwe vakantiewetgeving die per 1 januari 2012 is ingegaan. Je zult er dan ook vast wel over gehoord hebben. De nieuwe vakantiewet is veranderd op twee punten: de vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen is verkort en de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte loopt nu gewoon door.

In mei 2011 ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee was de nieuwe vakantiewetgeving definitief en is deze per 1 januari 2012 ingegaan. De grootste veranderingen die deze wetgeving met zich meebrengt, zijn de verkorte vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen en het doorlopend opbouwen van vakantiedagen tijdens ziekte.

Vakantiedagen vervallen na zes maanden

Tot vorig jaar hadden wettelijke vakantiedagen nog een vervaltermijn van vijf jaar. Had je bijvoorbeeld nog vakantiedagen over uit 2005, dan vervielen die pas per 1 januari 2011. Sinds dit jaar is de vervaltermijn nog maar zes maanden. De wettelijke vakantiedagen die je opbouwt in 2012, moet je dus opnemen vóór 1 juli 2013. Doe je dit niet, dan vervallen ze. De bovenwettelijke vakantiedagen blijven wel vijf jaar geldig.
Minister Kamp wil met deze wet het oppotten van een berg vakantiedagen voorkomen. Vakantiedagen zijn bedoeld om uit te rusten van het werk en met deze nieuwe wet word je gedwongen om regelmatig vakantiedagen op te nemen. Het is overigens wel mogelijk om van de verkorte vervaltermijn in jouw voordeel af te wijken als je dit met je werkgever schriftelijk afspreekt. Vraag dus aan je werkgever of hij hiermee akkoord gaat en zorg dat het wordt opgenomen in je arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek.

Doorlopend vakantieopbouw tijdens ziekte

Een andere verandering is het volledig opbouwen van vakantiedagen tijdens ziekte. Tot 1 januari 2012 bouwden langdurig zieke werknemers alleen in het laatste half jaar van hun ziekte vakantiedagen op. Nu bouwen zieke werknemers vakantiedagen op tijdens hun gehele ziekteperiode. Word je dus ziek, dan behoud je hetzelfde aantal vakantiedagen. De vervaltermijn van zes maanden is ook van toepassing als je ziek bent. Het idee hierachter is dat met vakantie gaan ook goed is voor je re-integratie. Maar als je door je ziekte echt geen vakantiedagen op kunt nemen, kan de geldigheidsduur worden verlengd. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je echt niet in staat bent geweest om op tijd gebruik te maken van de vakantiedagen.