Administratiekosten bij boetes zijn onterecht

24 februari 2012 Door redactie

Ontvangt u een verkeersboete voor te hard rijden, dan bent u niet verplicht de bijbehorende administratiekosten te betalen. Dit bepaalde de rechtbank van Amsterdam onlangs. Deze kosten worden nu wel in rekening gebracht bij het opleggen van de boete.

Een man had een bekeuring van € 99 ontvangen voor te hard rijden, met € 6 administratiekosten. Hij betaalde de bekeuring netjes op tijd, maar maakte alleen de € 99 over. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau was het hier niet mee eens en eiste dat de man alsnog de € 6 overmaakte.

Bij een sanctie geen extra kosten rekenen

De rechtbank moest zich uiteindelijk over de kwestie buigen en stelde dat een verkeersboete bedoeld is om te voorkomen dat iemand nogmaals in de fout gaat. De boete is dus geen tegenprestatie of een vorm van belastingheffing. Doordat het CJIB administratiekosten in rekening bracht, overschreed de overheid volgens de rechter de grens tussen het opleggen van een boete als sanctie en het beschouwen van een boete als bijdrage in de algemene overheidskosten. Bij belasting mag de overheid namelijk wel administratiekosten in rekening brengen, maar bij een sanctie moet ze de uitvoeringskosten buiten beschouwing laten; die zijn dan voor de overheid. Verkeersboetes zijn hier geen uitzondering op. Het CJIB had dan ook onterecht administratiekosten in rekening gebracht. Het CJIB is in hoger beroep gegaan tegen dit besluit, dus het is nog afwachten of u inderdaad geen administratiekosten meer hoeft te betalen.
Rechtbank Amsterdam, 9 februari 2012, LJN: BV6243

Proefabonnement BV Rendement