Project duurzame inzetbaarheid krijgt subsidie

15 maart 2012 Door redactie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt per 1 mei 2012 subsidie beschikbaar aan Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). Deze subsidie is onder andere bedoeld voor projecten gericht op duurzame inzetbaarheid. Vanuit uw OR kunt u zich inzetten voor de duurzame inzetbaarheid van uw achterban. Stel uw bestuurder daarom op de hoogte van deze mogelijkheid op subsidie.

Denkt uw organisatie na over maatregelen om de werknemers gezond en vitaal aan het werk te houden, dan kan het de moeite waard zijn om eens aan te kloppen bij een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds). Binnenkort kunnen deze fondsen namelijk subsidie aanvragen om projecten te financieren die de arbeidsdeelname en arbeidsproductiviteit vergroten. Het project moet zich ten minste richten op één van de volgende thema’s:

  • het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werknemers, waaronder regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit;
  • het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken en arbeidstijdenmanagement;
  • het bevorderen van sociaal innovatief en duurzaam ondernemerschap en employability.

O&O-fonds ontvangt subsidie eerst

De subsidie bedraagt minimaal € 90.000 en maximaal € 160.000. Uw bestuurder ontvangt deze subsidie dus niet zelf, maar als er plannen zijn op het gebied van duurzame inzetbaarheid, kan de bestuurder bij het O&O-fonds wel om een bijdrage vragen. Niet alle organisaties vallen onder een branche met een O&O-fonds. Op de website van Opleiding en Beroep vindt u een overzicht van de O&O-fondsen van verschillende branches.

Proefabonnement OR Rendement