Ervaringscertificaat voor leergierige werknemer

16 maart 2012 Door redactie

Als een werknemer begint aan een opleiding die relevant is voor zijn functie, kunt u in aanmerking komen voor de afdrachtvermindering onderwijs. Dit houdt in dat u minder loonbelasting/premie volksverzekeringen hoeft af te dragen voor deze werknemer De afdrachtvermindering onderwijs is onderverdeeld in acht categorieën. Hieronder wordt de EVC-procedure toegelicht.

Uw organisatie komt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vergoeding als u een werknemer een EVC-procedure laat volgen. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. De kennis en kunde die iemand in de dagelijkse werkomgeving opdoet, kan zichtbaar worden gemaakt via een EVC-procedure. Met een EVC-certificaat of -diploma wordt het voor een werknemer zonder diploma’s eenvoudiger om een baan te krijgen die aansluit op zijn kennis en deskundigheid. Als u de kosten voor de procedure vergoedt, heeft u recht op een afdrachtvermindering. Deze vermindering bedraagt in 2012 eenmalig € 344 per EVC-procedure. U past de afdrachtvermindering toe in het loontijdvak waarin de opleiding start of het daaropvolgende tijdvak.

Certificaat voor erkenning van verworven competenties

EVC maakt u en uw werknemer duidelijk waar nog ontwikkelpunten liggen, zodat u samen gericht kunt toewerken naar een bepaald leerdoel. EVC maakt opgedane kennis en competenties zichtbaar en is daarom van grote waarde voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Na het met succes afronden van de EVC-procedure ontvangt de werknemer een ervaringscertificaat.

Proefabonnement Bestuur Rendement