In 2010 was het gemiddelde ziekteverzuim 4,2%

16 maart 2012 Door redactie

Werknemers hebben in 2010 langer verzuimd dan in eerdere jaren. Dit blijkt uit het rapport van TNO dat zij ieder jaar uitbrengt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werknemers hebben zich in 2010 minder vaak ziek gemeld, maar als zij ziek waren, duurde dit verzuim vaak wel langer.

Tussen 2005 en 2009 was het ziekteverzuimpercentage gedaald naar 4%. In 2010 is het gemiddelde ziekteverzuimpercentage licht gestegen naar 4,2%. Dit komt doordat werknemers langer verzuimden: gemiddeld duurde het verzuim 7,6 werkdagen per jaar, een stijging van 0,4 werkdagen ten opzichte van 2009.

Sectoren moeten kennis delen

De verzuimfrequentie en de verzuimduur verschillen per sector. In sommige sectoren zoals het onderwijs, de zorg en bij de overheid is de frequentie van het verzuim hoog, terwijl in andere sectoren zoals de dienstverlening en vervoer en communicatie de duur van het verzuim juist hoog is. Mogelijk is in sectoren met een lage verzuimfrequentie de verzuimdrempel hoger en in sectoren met een lage verzuimduur de begeleiding tijdens en bij de terugkeer effectiever. Sectoren zouden hun kennis over hun aanpak en beleid van het ziekteverzuim met elkaar moeten delen, volgens de onderzoekers van TNO.

Griep meest voorkomende verzuimreden

Uit het rapport van TNO blijkt dat een hoge werk- en tijdsdruk een grote invloed hebben op depressie- en burn-outklachten. Echter, psychische klachten blijken maar in 3,4% van de ziekmeldingen de oorzaak te zijn. De meest voorkomende redenen voor ziekteverzuim zijn griep en verkoudheid (34%) en klachten aan de buik, maag en darmen (7,4%). Opvallend is dat 17% van het ziekteverzuim komt doordat de werknemer last heeft van lichamelijke klachten aan botten, gewrichten en spieren. Hiervan komt 7,4% doordat de werknemer klachten heeft aan zijn rug. Ook pijn aan de nek, schouders, armen, polsen en handen (5,2%) en aan heup, benen, knieën en voeten (4,6%) komt regelmatig voor.

hr-3nrs10euro---april2016

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

  • Wat is een billijke vergoeding?

    Als een ontbinding van een arbeidsovereenkomst tot stand komt door ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever, krijgt de werknemer een transitievergoeding. Ik begreep...

  • Hoe vrije dagen verwerken bij ziekte?

    Als een werknemer vakantiedagen opneemt in de periode dat hij ziek is, moeten wij deze dagen dan 100% als vrije dagen registreren? En hoe gaat dit als een werknemer weer...

  • Hoe voorkomen we onderstress?

    In onze organisatie werken veel hoogopgeleide medewerkers. Door de crisis hebben we nu niet echt opdrachten waar ze door uitgedaagd worden. Hoe zorgen we ervoor dat onze...

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Ziekteverzuim en re-integratie?

Marius Winter

Outplacement adviseur

NextJob Outplacement
Adviseur is nu beschikbaar