U moet al uw ritten registreren!

22 maart 2012 Door redactie

U kunt de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak voorkomen door niet meer dan vijfhonderd kilometer privé met de auto te rijden. Het bijhouden van een rittenregistratie is noodzakelijk om dit aan te kunnen tonen. Alleen het vermelden van de dagtotalen is dan niet voldoende. U moet namelijk alle ritten specificeren. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden.

De directeur-grootaandeelhouder (dga) in deze zaak kreeg een auto van de zaak ter beschikking  van zijn bv. Om aan te tonen dat hij niet meer dan vijfhonderd kilometer privé met de auto reed, hield de dga een rittenregistratie bij. In deze rittenregistratie vermelde hij echter alleen de dagtotalen. De bv rekende geen bijtelling voor het privégebruik tot het loon van de werknemer. De fiscus legde echter in 2002 een navorderingsaanslag op aan de dga voor het privégebruik van de auto. Het was nu de taak van de rechter om te bepalen of de rittenregistratie voldeed aan de vereisten.

Dagtotalen niet voldoende

De rechter vond dat de rittenregistratie met toelichting niet voldoende was om te kunnen aantonen dat de dga niet meer dan vijfhonderd kilometer privé had gereden. Er was geen sprake van een sluitende rittenregistratie door het alleen vermelden van dagtotalen. De extra toelichting van de dga was niet voldoende om de wisselende afstanden te kunnen onderbouwen. Volgens het gerechtshof was het ongeloofwaardig dat de dga in 2002 geen privékilometers had gereden. De navorderingsaanslag was dus terecht. De boete kon echter niet in stand blijven, omdat onvoldoende aannemelijk was gemaakt dat er sprake was van grove schuld bij de dga. Zijn adviseur had de rittenregistratie namelijk wel goedgekeurd.
Gerechtshof Leeuwarden, 13 maart 2012, LJN: BV8939