Automatisch ontslag op 65<sup>e</sup> niet houdbaar

11 april 2012 Door redactie

Mogelijk staat er in uw huidige cao of in de arbeidsovereenkomsten die u met uw werknemers afsluit, dat zij van rechtswege worden ontslagen op de eerste van de maand waarin zij 65 jaar worden, omdat zij dan hun AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Maar nu de AOW pas ingaat op de 65e verjaardag van uw werknemer, mag u hem op basis van deze bepaling niet ontslaan en moet u het loon doorbetalen. Het is dus zaak dat u het pensioenontslagbeding aanpast aan de nieuwe AOW-wet.

Werknemers die na 1 april 2012 65 jaar worden, zullen volgens de nieuwe wet hun AOW op de dag van hun 65e verjaardag ontvangen. Er ontstaat dan een inkomensgat als zij vanaf de eerste van de maand van hun 65e verjaardag van rechtswege worden ontslagen en zij pas aan het eind van de maand jarig zijn. Een dergelijk pensioenontslagbeding komt in veel cao’s en arbeidsovereenkomsten voor, maar is volgens minister Kamp nietig na 1 april 2012. 

Controleer uw pensioenontslagbeding

U zult uw pensioenontslagbeding moeten aanpassen om te voorkomen dat u pensioengerechtigde werknemers niet kunt ontslaan en hun loon moet doorbetalen. Het automatische ontslag geldt namelijk alleen als in de cao of arbeidsovereenkomst is opgenomen dat dit gebeurt op de dag waarop iemand 65 jaar wordt of op de eerste van de maand na de 65e verjaardag. 

Proefabonnement BV Rendement