Controle op aanpak werkstress en agressie

19 april 2012 Door redactie

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het aanpakken van werkdruk en te lange werktijden. Ook op het gebied van agressie tegen de werknemers moeten de werkgevers bescherming bieden. Met name bij zorg- en welzijnsinstellingen leiden deze factoren tot meer stress en een hoger ziekteverzuim bij de werknemers. Daarom gaat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vanaf deze maand controleren in de sector.

Voor de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, is het aanpakken van werkdruk een van de belangrijkste speerpunten in 2012 en 2013. In de sector zorg en welzijn werken ruim 1,2 miljoen mensen. Het ziekteverzuim ligt met 5,2% in deze sector ongeveer een kwart hoger dan het gemiddelde van 4,2% in andere sectoren.

Toets hoe uw organisatie ervoor staat

De werkgever is verplicht om maatregelen te treffen als het personeel door werkdruk ziek of arbeidsongeschikt wordt. Als arboprofessional bent u de aangewezen persoon om serieus werk te maken van een beleid tegen stress. Met deskundige hulp, bijvoorbeeld van een arbodienst, kunt u door een goed gezondheidsbeleid het risico op ziekteverzuim verminderen. Voor meer informatie over het aanpakken van agressie en geweld leest u de folder (pdf) van de Inspectie SZW. Op zelfinspectie.nl kunt u ook zelf toetsen hoe uw organisatie ervoor staat op andere arbogebieden.

Proefabonnement Arbo Rendement