Wat gebeurt er met de AOW-leeftijd?

25 april 2012 Door redactie

Het kabinet-Rutte is gevallen en kan geen ingrijpende beslissingen meer nemen. Er wordt een lijst met controversiële wetsvoorstellen opgesteld. Dat zijn onderwerpen die het demissionaire kabinet niet verder zal behandelen omdat daarvan duidelijk is dat een ander kabinet tot afwijkende conclusies kan komen. Een onderwerp dat nu ook ter discussie staat, is of de AOW-leeftijd toch versneld moet worden verhoogd.

Ondanks de druk vanuit Brussel om vóór 30 april te laten weten welke maatregelen ons land treft om het oplopende begrotingstekort te beperken, is het minderheidskabinet van Rutte er niet in geslaagd om overeenstemming te bereiken over de bezuinigingsmaatregelen. Een doorstart voor het kabinet-Rutte is niet bespreekbaar, wat betekent dat er een nieuwe regering moet worden gekozen. De verkiezingen worden waarschijnlijk op 12 september gehouden.

AOW versneld verhogen

In een brief aan de koningin heeft minister-president Rutte het ontslag van het kabinet aangeboden. Die brief bevat ook een bijlage waarin alle maatregelen worden genoemd die in het Catshuisoverleg zijn besproken en waarvan ook enkele voor uw vakgebied van belang zouden zijn.
Een voorstel uit het Catshuisoverleg was bijvoorbeeld om de AOW versneld te verhogen: in plaats van in 2020 zou deze al in 2015 naar 66 jaar moeten gaan. Het budget voor het vitaliteitspakket zou worden versoberd en de onbelaste reiskostenvergoeding (€ 0,19 cent per kilometer of de werkelijke kosten bij openbaar vervoer) zou volledig worden afgeschaft. Welke bezuinigingsmaatregelen wel en niet doorgaan, is niet bekend. Ook moet nog worden bepaald welke van de wetsvoorstellen die minister Kamp onlangs had aangemerkt als spoedeisend, controversieel worden verklaard.

Behandeling wetsvoorstellen stilgelegd

Controversiële wetsvoorstellen zijn onderwerpen die het demissionaire kabinet-Rutte ‘parkeert’ omdat nu al duidelijk is dat behandeling met een ander kabinet tot afwijkende uitkomsten zal leiden. Uiteindelijk bepaalt de Eerste Kamer welke wetsvoorstellen en onderwerpen als controversieel worden aangemerkt. Tot dat moment ligt de behandeling van elk wetsvoorstel stil.

Leaderboard