Registratieplicht uitzendbureau weer uitgesteld

26 april 2012 Door redactie

U kon in eerdere berichten al lezen dat uitzendbureaus zich dit jaar moeten registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De registratieplicht zou 1 mei in werking treden, na meerdere malen uitgesteld te zijn, maar deze datum lijkt inmiddels onhaalbaar. De Eerste Kamer wacht namelijk nog op antwoord op Kamervragen die zij gesteld hebben. Door de val van het kabinet Rutte is van de meeste wetsvoorstellen onduidelijk of en wanneer de Kamer ze behandelt.

De invoering van de registratieplicht moet malafide uitzendbureaus en uitbuiting van werknemers aanpakken. De registratieplicht is een aanvulling op het systeem van certificering van de uitzendbranche. Door de registratieplicht wordt duidelijk wie de eigenaar is van een ondernemingen welke activiteiten zij verricht. De uitzendbureaus krijgen na registratie bij KvK een uitnodiging van de Stichting Normering Arbeid (SNA) om zich te laten certificeren. Registreert een uitzendbureau zich niet, dan riskeren zij een boete. Maar ook als u personeel inhuurt bij een uitzendorganisatie die niet geregistreerd is, kunt u een boete krijgen. De boete bedraagt de eerste keer € 12.000 per werknemer, bij herhaling € 24.000 per werknemer en bij een derde overtreding € 36.000 per werknemer.

Arbeidskrachten ter beschikking

Het is dus belangrijk om na te gaan of het uitzendbureau waar u zaken mee doet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel (KvK). Op het uittreksel moet u bij ‘activiteiten’ onder meer kunnen zien dat de onderneming arbeidskrachten ter beschikking stelt. Ook kunt u op de website van de Stichting Normering Arbeid een register vinden met gecertificeerde uitzendbureaus.

Proefabonnement FA Rendement