BTW-tarief omhoog en u betaalt de WW-uitkering

27 april 2012 Door redactie

In een recordtijd hebben VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie een akkoord bereikt over het bezuinigingspakket. Dit deden zij onder leiding van demissionair minister De Jager van Financiën. Het pakket bevat enkele nieuwe maatregelen, maar ook tijdens het Catshuisoverleg besproken plannen. Daarnaast worden enkele al eerder genomen maatregelen door de gedoogcoalitie teruggedraaid.

Met het pakket (pdf) willen de partijen het begrotingstekort in 2013 terugdringen naar de vastgestelde financieringsnorm van 3%. De bezuinigingen moeten er bovendien voor zorgen dat de financiële markten een groter vertrouwen in onze economie krijgen. Dat zal de hoogte van de rente beïnvloeden. Hoe lang onderstaande maatregelen stand houden, zal blijken na de verkiezingen van 12 september. Wij lichten enkele voor u ingrijpende maatregelen uit. 

BTW

Plannen rondom de verhoging van de BTW lagen al op loer. De kogel is nu door de kerk. Per 1 oktober 2012 gaat het hoge BTW-tarief van 19% daadwerkelijk omhoog met twee procent  naar 21%. Het lage BTW-tarief blijft gewoon 6%. 

Arbeidsmarkt

Als werkgever zult u vanaf 2014 de eerste zes maanden WW-uitkering van uw werknemers moeten gaan betalen. Hiervoor gaat u in 2013 tijdelijk meer WW-premie afdragen. De duur en de hoogte van de WW-uitkering blijven gelijk. De regels voor ontslagvergoedingen zullen wel worden beperkt en ook het ontslagrecht wordt versoepeld. 

Pensioen

Eerder kon u al lezen dat er verwarring heerste rondom de verhoging van de AOW-leeftijd. De verhoging zal uitgevoerd worden, maar in stappen. In 2013 zal de AOW-leeftijd in dat jaar met één maand verhoogd worden totdat in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd van 66 jaar is bereikt. Uiterlijk in 2024 zal de AOW-leeftijd verhoogd zijn naar 67 jaar. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Al in 2014 zal de pensioenleeftijd van 67 jaar gaan gelden voor aanvullende pensioenen. 

Reiskostenvergoeding

Daarnaast wordt de onbelaste reiskostenvergoeding per 2013 afgeschaft. Dit betekent dat u aan werknemers niet langer € 0,19 per kilometer onbelast kunt geven voor hun woon-werkverkeer en dienstreizen. Ook kunt u de werkelijke kosten voor gebruik van openbaar vervoer niet meer onbelast vergoeden. Wat de auto van de zaak betreft vervalt de huidige vrijstelling voor de bijtelling bij een privégebruik van maximaal vijfhonderd kilometer per kalenderjaar.

Proefabonnement BV Rendement