Toch geen loonbetalingsplicht van twee weken

9 mei 2012 Door redactie

Uitzendbureaus hoeven bij ziekte van uitzendkrachten toch niet twee weken lang het loon door te betalen. Op advies van de Raad van State wordt de loondoorbetalingsverplichting van twee weken voor uitzendbureaus uit het wetsvoorstel geschrapt dat ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters moet beperken.

Inmiddels demissionair minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de Ziektewet hervormen zodat mensen met een tijdelijk dienstverband, uitzendkrachten en werklozen (vangnetters) sneller aan de slag gaan. Deze groep is namelijk verantwoordelijk voor een grote instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
Het plan om uitzendbureaus bij ziekte van uitzendkrachten een doorbetalingsplicht van twee weken op te leggen, is één van de aanpassingen die de instroom zou moeten beperken. Op advies van de Raad van State is de loondoorbetalingsverplichting van twee weken voor uitzendbureaus echter uit de plannen geschrapt. 

ZW-premie afhankelijk van instroom

De Ziektewetpremie (ZW) wordt straks afhankelijk van het aantal werknemers dat instroomt in de ZW. Daarnaast worden de hoogte en de duur van de ZW-uitkering vanaf 1 januari 2013 afhankelijk van hoe lang iemand gewerkt heeft. Hierover heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Lagere uitkering voor Ziektewetgerechtigden’.

Eerder oordeel over passende arbeid

Na één jaar ziekte beoordeelt UWV of iemand die zijn eigen werk niet meer kan doen, misschien wel andere passende arbeid kan verrichten. Op dit moment vindt die beoordeling pas na twee jaar plaats. Door de aanscherping van de ZW moeten uitzendbureaus en UWV beter gaan samenwerken om uitzendkrachten na ziekte eerder aan het werk te krijgen.
Het voorstel voor de hervorming van de Ziektewet ligt nu bij de Tweede Kamer. Het is nog de vraag wat de val van het kabinet betekent voor deze plannen. HR Rendement houdt u op de hoogte.

Leaderboard