Je vakantie(geld) komt eraan!

15 mei 2012

Het is alweer mei, dus er ligt een leuk salarisstrookje op je te wachten. Het vakantiegeld staat deze maand op jouw rekening! Natuurlijk kan ook jouw salarisadministrateur een foutje maken. Het is dus wel goed om te weten wat je ongeveer zou moeten ontvangen.

Je hebt wettelijk recht op minstens 8% vakantiebijslag. Deze bijslag wordt berekend over het brutoloon dat aan jou is uitbetaald over de periode van 1 juni van het voorgaande jaar tot en met 31 mei van het lopende jaar. Dit is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Hiervan mag jouw werkgever alleen afwijken als dit in de voor jouw organisatie geldende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staat.

Brutoloon inclusief toeslagen en uitbetalingen

De vakantiebijslag wordt berekend over jouw brutoloon inclusief alle zogenoemde ‘aan de dienstbetrekking verbonden’ toeslagen en uitbetalingen, zoals provisie en een onregelmatigheidstoeslag. Ook over eventuele uitkeringen uit de Ziektewet, de Wet arbeid en zorg of de Werkloosheidswet krijg je vakantiebijslag. Je kunt aan de hand van deze gegevens berekenen wat je ongeveer zou moeten ontvangen. Houd er wel rekening mee dat ook de Belastingdienst nog een graantje meepikt.

Vakantiegeld is iets anders dan vakantiebijslag

Overigens hebben de meesten het wel over het zogenoemde ‘vakantiegeld’ maar eigenlijk is dat onjuist. In mei ontvang je jouw vakantietoeslag of vakantiebijslag. Vakantietoeslag is namelijk hetzelfde als vakantiebijslag, maar vakantiegeld is iets anders. Vakantiegeld is het loon dat je doorbetaald krijgt tijdens opgenomen vakantiedagen.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Opname van vakantiedagen
    • Videocollege 9 minuten

    In deze korte cursus leert u wat het onderscheid is tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en wat dit betekent voor uw administratie. Daarbij wordt dieper ingegaan op de...

  • Uitdiensttreding van werknemers
    • Videocollege 7 minuten

    In de cursus Uitdiensttreding van werknemers staan de financiële en fiscale kant van het einde van een dienstverband centraal. Er komt namelijk meer kijken bij een eindafrekening...

Heeft u een vraag over Vakantiedagen?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar