Hulp nodig bij combineren werk en privé

16 mei 2012 Door redactie

Leuk idee, meer flexibele werktijden, maar niet iedere werknemer heeft daar behoefte aan. Ook blijkt dat niet iedereen geschikt is om zelf te bepalen wanneer hij werkt. Het kan namelijk nogal wat stress veroorzaken doordat de grens tussen werk en privé in het geding komt. Uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat maar weinig werknemers vinden dat ze de juiste balans hebben gevonden.

Veel werknemers hebben moeite de juiste balans te vinden tussen werk en privé. dat zou blijken uit onderzoek door Maurice de Hond naar de balans tussen het werk- en privéleven van werknemers in Nederland. Van de ruim 1.500 werknemers die zijn ondervraagd, vindt slechts 8% dat het lukt om werk en privé goed te combineren. Vooral de combinatie van een baan van meer dan 28 uur per week en de zorg voor kinderen, is een struikelblok. Ook overwerk heeft een negatief effect op de werk-privébalans. Werknemers met oudere kinderen, alleenstaanden met en zonder kinderen en mannelijke werknemers tussen de 35 en 44 jaar met basisschoolkinderen maken de meeste overuren.

Balans tussen werk en privé

Uw werkgever kan helpen voorkomen dat deze groepen uitvallen door stress of andere klachten. Werknemers gaven aan voordeel te verwachten van ondersteuning en begeleiding om een goede balans te kunnen vinden. Zij vinden dat ook de werkgever hier financieel aan zou moeten bijdragen, omdat ze het zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Toch zegt ook een kwart van de respondenten geen prijs te stellen op vragen over de werk-privébalans. Uw werkgever moet er dus goed over nadenken voor hij meer flexibilieteit aanbiedt. Als hij knelpunten verwacht in de combinatie van werk en privé, kan hij deze beter vroeg aanpakken. De juiste toon is hierbij belangrijk.

Proefabonnement Office Rendement