Premiekorting oudere werknemers op de schop

22 juni 2012 Door redactie

Begin juni stuurde minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel Mobiliteitsbonussen naar de Tweede Kamer. Hierin staan de wijzigingen in het vitaliteitspakket die in het Begrotingsakkoord zijn afgesproken. Kamp wil het voorstel nog vóór het zomerreces door de Tweede en Eerste Kamer loodsen.

Oorspronkelijk richtte het vitaliteitspakket zich op het stimuleren van drie zaken: doorwerken, mobiliteit en loopbaanfaciliteiten. Het eerste doel is in de wet Mobiliteitsbonussen (pdf) helemaal gesneuveld. Dat betekent dat de werkbonussen het veld moeten ruimen. U kon hierover lezen in het bericht ‘Extra werkbonus voor lage inkomens’. Deze maatregelen worden dus niet meer uitgewerkt tot wetgeving.

Premiekorting voor in dienst houden 62-plussers afgeschaft

Daarnaast gaat de werkbonus voor werkgevers overboord. Hiermee wordt de premiekorting op de werknemersverzekeringen bedoeld die werkgevers nu drie jaar lang kunnen toepassen als ze werknemers in dienst houden van 62 jaar en ouder.
De middelen voor het doel mobiliteit zijn naar aanleiding van het begrotingsakkoord op een andere manier verdeeld. De mobiliteitsbonus voor werknemers van 55 jaar en ouder wordt toch niet ingevoerd; het budget wordt zo veel mogelijk ingezet voor werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten.

Premiekorting voor in dienst nemen 50-plussers verhoogd

In dat kader wordt de andere premiekorting oudere werknemers – die voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder – in 2013 verhoogd van € 6.500 naar € 7.000 gedurende maximaal drie jaar.
Ook voor arbeidsgehandicapten die uw onderneming in dienst neemt en die minimaal het minimumloon verdienen, gaat deze premiekorting van € 7.000 gelden. Voor het in dienst nemen van Wajongers die met loondispensatie gaan werken, wordt de premiekorting € 3.500. Nu kunt u voor arbeidsgehandicapten op jaarbasis nog maar maximaal € 2.042 op de verschuldigde premies werknemersverzekeringen in mindering brengen en voor werknemers met een Wajong-uitkering € 1.360 méér.

Proefabonnement Salaris Rendement