Langer bewaren kan soms geen kwaad

9 juli 2012 Door redactie

In principe bent u verplicht om uw administratie zeven jaar te bewaren. Voor bepaalde gegevens kan het echter handig zijn om ze voor een langere periode te bewaren. Dit blijkt ook uit een recent arrest van de Hoge Raad.

De discussie bij de rechter ging om de afkoop van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule in 2007. In dat jaar keerde de verzekering een bedrag van € 52.665 uit. In zijn aangifte gaf de man de ontvangst van dit bedrag echter niet aan. De inspecteur ging hier niet mee akkoord en nam de afkoopsom toch op in de aanslag inkomstenbelasting. De man vond dit niet terecht en stelde dat de premies die hij in 1984 had betaald in mindering moesten komen op de afkoopsom. Het was nu aan de rechter om de juiste behandeling aan te geven.

Premies niet eerder in aftrek gebracht

Het gerechtshof verwees naar een besluit van de staatssecretaris uit 1990. De man mocht de premies in 2007 alsnog in aftrek brengen als hij kon aantonen dat hij de premies in 1984 niet in aftrek had gebracht. Hij beschikte echter niet meer over deze gegevens en vond ook dat de Belastingdienst deze gegevens had moeten bewaren. De rechter was het hier niet mee eens, omdat de man het bewijs moest leveren. Dit lukte hem echter niet en de rechter bepaalde dan ook dat de man de premies in 2007 niet in aftrek kon brengen. De Hoge Raad volgde het gerechtshof en gaf de inspecteur dus gelijk.
Hoge Raad, 29 juni 2012, LJN: BW9732