Opgepot spaargeld alsnog voor beter onderwijs

3 september 2012 Door redactie

Heeft u een lekker appeltje voor de dorst als financiële reserve op de spaarrekening van uw onderwijsinstelling staan? Grote kans dat u dit spaargeld dan alsnog moet inzetten. Naar aanleiding van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs heeft minister Van Bijsterveldt van OCW onlangs een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij de conclusie van de inspectie overneemt. Bestuurders van onderwijsinstellingen moeten de ‘extra’ reserves alsnog inzetten voor een betere kwaliteit van het onderwijs.

Het rapport van de Inspectie van het Onderwijs toont aan dat 93 schoolbesturen van instellingen in het basisonderwijs een hoge financiële reserve achter de hand hebben. Enkele jaren geleden heeft de overheid een percentage vastgesteld voor de minimale hoogte van de financiële reserves. Voor het onderzoek zijn de reserves van 214 schoolbesturen onderzocht. In totaal gaat het om een bedrag van € 136 miljoen wat boven het grensbedrag uitkomt.

Kwaliteit van het onderwijs moet omhoog

Ook in het voortgezet onderwijs zijn de financiële reserves van in totaal 82 instellingen onderzocht. Daarvan hebben naar verwachting 17 een 'extra' reserve, met naar schatting een totale waarde van € 46 miljoen. De minister wil, net als de Inspectie van het Onderwijs, dat het geld terechtkomt waar het voor bedoeld is. Van Bijsterveldt roept schoolbestuurders én de Raden van Toezicht op het geld alsnog in te zetten voor een betere kwaliteit van het onderwijs.