Wanneer merkt u iets van kabinetsplannen?

7 november 2012 Door redactie

In het regeerakkoord zijn een hoop plannen opgenomen die het nieuwe kabinet de komende jaren wil gaan invoeren. U zult daar ook zeker iets van gaan merken. Wanneer krijgt u met deze plannen te maken?

In het bericht ‘Kabinet VVD-PvdA eens over regeerakkoord’ kon u al lezen wat de plannen zijn van het nieuwe kabinet. Het nieuwe kabinet zal deze plannen de komende tijd gaan uitwerken. Daarnaast worden bepaalde fiscale plannen uit het Belastingplan 2013 ook weer ingetrokken. Hieronder vindt u de beoogde ingangsdatum van de (fiscale) maatregelen die in het regeerakkoord zijn opgenomen:

Per 1 januari 2013

 • Terugdraaien van de afschaffing reiskostenaftrek en de maatregelen rondom de auto van de zaak.
 • Niet invoeren kilometerheffing.
 • Niet invoeren vitaliteitssparen.
 • Terugnemen verhoging van de vrije ruimte van de werkkostenregeling zoals opgenomen in het Belastingplan 2013.
 • Snellere verhoging AOW-leeftijd tot 67 jaar in 2021.
 • Invoering doorwerkbonus.
 • Verruiming uitstelregeling ondernemers voor de BTW van € 12.000 naar € 20.000.
 • Tegemoetkoming renteaftrek op restschulden woning.
 • Assurantiebelasting verhogen van 9,7% naar 21%.
 • Afschaffing aftrek provisies tussenpersonen.

Per 1 januari 2014

 • Verlaging tarief van de tweede en derde schijf in de inkomstenbelasting met 4,05%.
 • Verlaging van het toptarief van de inkomstenbelasting van 52% naar 49% en verlenging van de derde schijf.
 • Beperking fiscale innovatieregeling (RDA, innovatiebox en WBSO).
 • Koppeling percentage belastingrente VPB aan de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8%.
 • Koppeling percentage belastingrente overige belastingen aan wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een ondergrens van 4%.
 • Jaarlijkse verlaging hypotheekrenteaftrek met 0,5% per jaar. Dit gaat gelden voor zowel bestaande als nieuwe leningen.
 • Afschaffing zorgtoeslag en invoering inkomensafhankelijke zorgpremie.
 • Afschaffing aftrek specifieke zorgkosten.
 • Vervallen vrijstelling motorrijtuigenbelasting(MRB) voor oldtimers.
 • Verhoging accijns op alcohol.
 • Verhoging accijns op diesel en LPG.
 • Verhoging maximum arbeidskorting.
 • Verhoging algemene heffingskorting.
 • Afschaffing BTW-compensatiefonds.

Per 1 maart 2014

 • Verhoging accijns op tabak.

Per 1 januari 2015

 • Vanaf een inkomensniveau van € 100.000 kan niet langer fiscaal gefaciliteerd voor aanvullend pensioen worden gespaard.
 • Het maximale jaarlijkse opbouwpercentage voor nieuwe pensioenopbouw wordt verlaagd met 0,4%.
 • Invoering van een winstbox in de inkomstenbelasting.
 • Afschaffing alleenstaande ouderkorting en aanvullende alleenstaande ouderkorting.
 • Afschaffing ouderschapsverlofkorting.
 • Afschaffing aftrek levensonderhoud kinderen.

Proefabonnement Fiscaal Rendement