Meer jongeren nodig in de ondernemingsraad

20 december 2012 Door redactie

Er zitten te weinig jongeren in de ondernemingsraad. Op basis van de verhoudingen binnen de werkzame beroepsbevolking zou een derde van de werknemers tot 35 jaar in de OR moeten zitten. In werkelijkheid bestaat een OR voor slechts 20% uit OR-leden jonger dan 35. De meest voorkomende leeftijd in de OR ligt tussen de 35 en 55 jaar.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zit 51% van de werkzame beroepsbevolking in de leeftijdsgroep 35 tot 55 jaar. In de OR is de vertegenwoordiging echter groter; 62% van de OR-leden valt in deze groep. Uit onderzoek van FNV Formaat en Performa blijkt dat er enige verschillen zijn tussen de aanpak van jongeren en ouderen binnen de OR. Ruim 40% is namelijk van mening dat jongeren hun communicatie met de directie en de achterban anders aanpakken dan de ouderen. Verder nemen jongeren andere standpunten in en maken ze andere keuzes qua onderwerpen die de OR moet behandelen. Uiteindelijk is ruim driekwart van de ondernemingsraden van mening dat hun OR een goede afspiegeling vormt van de organisatie.

Maak jongeren enthousiast voor de OR

Het kan natuurlijk geen kwaad om er eens bij stil te staan of uw OR wel een goede afspiegeling is van de organisatie. Let daarbij niet alleen op de leeftijdsverdeling, maar kijk ook of de verschillende afdelingen goed zijn vertegenwoordigd. Blijkt dat uw OR wel heel weinig jongere leden heeft, spreek deze groep dan vaker aan om ze enthousiast te maken voor het OR-werk.

Leeftijdsverdeling OR-leden

OR Rendement is benieuwd naar de leeftijd van OR-leden, dus in welke leeftijdscategorie valt u eigenlijk? Laat het ons weten door de poll rechts op deze webpagina in te vullen!