Crisisheffing over hoge lonen in maart betalen

11 januari 2013 Door redactie

Had u in 2012 werknemers in dienst met een loon van meer dan € 150.000, dan moet u eind maart een crisisheffing van 16% over het meerdere boven de € 150.000 betalen. Hoe werkt deze werkgeversheffing?

In het Begrotingsakkoord 2013 heeft de overheid een aantal maatregelen opgenomen die nodig zijn om te voldoen aan de Europese begrotingseisen. De crisisheffing is één van deze maatregelen. Deze zogenoemde extra pseudo-eindheffing moet u betalen over het loon  boven de € 150.000. U bepaalt het loon door te kijken naar het bedrag dat u daadwerkelijk aan de werknemer heeft uitbetaald. Hierbij hoeft u eventuele ontslagvergoedingen niet mee te nemen. Neemt u gedurende het jaar een werknemer aan of ontslaat u een werknemer dan is het niet nodig om het loon van deze werknemer te herleiden naar een heel jaar. Als een werknemer bij verschillende ondernemingen in het concern heeft gewerkt, telt u het loon van de werknemer bij elkaar op.

Moment betalen crisisheffing

U moet deze crisisheffing betalen op 31 maart 2013. Het maakt hierbij niet uit als uw onderneming voor 31 maart 2013 is opgeheven of overgenomen. U betaalt dan toch gewoon de crisisheffing als het loon van een werknemer meer was dan € 150.000.