Slim werken en reizen met de OR Toolkit

24 januari 2013 Door redactie

Met de OR Toolkit vindt u allerlei informatie over hoe u slim kunt omgaan met werken en reizen. Een werkgroep van het platform ‘Slim werken slim reizen’ heeft deze informatie voor OR’en gepubliceerd zodat uw OR een overzicht krijgt van de mogelijkheden bij het plaats- en tijdonafhankelijke werken. Zo is het voor uw OR mogelijk om snel bij te dragen aan de plannen van uw organisatie op het gebied van flexibel werken.

De OR Toolkit (pdf) biedt uw OR handvatten bij het uitoefenen van invloed op het gebied van slim werken en reizen. Hiermee kunt u ideeën opdoen over de mogelijkheden van bijvoorbeeld flexibele werkplekken, flexibele werktijden en slim reizen. De OR Toolkit biedt algemene aandachtspunten, tools en praktijkvoorbeelden van organisaties.

Zet vanuit uw OR slim werken en reizen op de agenda

Hebben de werknemers in uw organisatie behoefte aan meer flexibiliteit op het gebied van werken en reizen, dan is het tijd om initiatief te nemen met uw OR en slim werken en reizen op de agenda te zetten. Is uw bestuurder al bezig met dit thema, zorg dan dat u hierbij zo snel mogelijk wordt betrokken. Hoe eerder u uw mening laat horen, hoe meer invloed u heeft op het proces. Houd wel goed in de gaten dat de arbeidsomstandigheden er bij eventuele veranderingen niet op achteruit gaan.

Adviesrecht en instemmingsrecht

Verder heeft u adviesrecht bijvoorbeeld bij een belangrijke wijziging van de werkzaamheden van de onderneming of bij een belangrijke investering, zoals de flexplekken (artikel 25 lid 1 WOR). Ten slotte heeft u instemmingsrecht over onder andere de arbeids- en rusttijden en de arbeidsomstandigheden (artikel 27 lid 1 WOR).

Proefabonnement OR Rendement