In 2014 wettelijk recht om flexibel te werken

CDA en GroenLinks hebben afgelopen donderdag het initiatiefwetsvoorstel Flexibel werken ingediend bij de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel staat dat werknemers een wettelijk recht moeten krijgen om hun werk flexibel in te delen. Het moet zo makkelijker worden om werk en zorg met elkaar te combineren. Als de Tweede Kamer het wetsvoorstel na het reces behandelt, kan het in 2014 in werking treden.

19 augustus 2013 | Door redactie

Op dit moment is het nog niet gebruikelijk dat werknemers hun werk flexibel indelen. Een verzoek van werknemers om hun werktijden aan te passen – bijvoorbeeld aan de schooltijden van hun kinderen – kan zonder motivatie door een werkgever worden afgewezen. Er bestaat voor werknemers alleen een wettelijk recht (Wet aanpassing arbeidsduur) om minder of meer uren te gaan werken of om de uren anders te spreiden. Een recht om de werktijden aan te passen, bestaat niet.

Verzoek om flexibel werken niet zomaar afwijzen

Met de introductie van een recht op flexibel werken, willen CDA en GroenLinks stimuleren dat werknemers werk en zorg beter op elkaar kunnen afstemmen. Straks kunnen werknemers bijvoorbeeld ook hun werktijden aanpassen. Ook kunnen werknemers vragen om een thuiswerkdag. Een verzoek om het werk flexibel in te delen, kan een werkgever dan niet zomaar weigeren.
Zoals u kon lezen in het bericht ‘Modernisering verlof en arbeidstijden uitgesteld’ wil minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het initiatiefwetsvoorstel Flexibel werken samen behandelen met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.

Afspraken over flexibel werken in cao

Het invoeren van een wettelijk recht op flexibel werken, moet cao-partijen aansporen om hierover afspraken te maken. Op die manier is het voor werknemers ook makkelijker om flexibel werken bespreekbaar te maken in hun organisatie. Ook worden werkgevers zo gestimuleerd om verzoeken van werknemers goed te overwegen en hun beslissing te onderbouwen.