In 2015 meteen recht op ouderschapsverlof

Door de wijziging van de verlofregels, krijgen werknemers in 2015 het recht om direct na indiensttreding ouderschapsverlof op te nemen. De voorwaarde dat zij hiervoor eerst een jaar in dienst moeten zijn, vervalt dan.

1 december 2014 | Door redactie

Als volgend jaar het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden in werking treedt, hoeft een werknemer niet meer een jaar in dienst te zijn om ouderschapsverlof op te nemen. Een werknemer kan dan dus meteen als hij in dienst komt een verzoek indienen voor het opnemen van ouderschapsverlof. Ook kan hij het resterende deel ouderschapsverlof van zijn vorige werkgever meenemen naar zijn nieuwe werkgever en dit meteen opnemen.

Ouderschapsverlof meenemen naar nieuwe werkgever

Wil een werknemer zijn ouderschapsverlof meenemen naar zijn nieuwe werkgever, dan moet de oude werkgever een verklaring verstrekken waarin hij aangeeft op hoeveel ouderschapsverlofuren de werknemer nog recht had. De nieuwe werkgever kan zo’n verzoek alleen weigeren bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werknemer door het opnemen van ouderschapsverlof niet het inwerktraject kan doorlopen. In het bericht ‘Tweede Kamer stemt in met nieuwe verlofregels’ kon u lezen wat er wijzigt in de andere verlofregelingen. Let op, de Eerste Kamer moet nog wel met het wetsvoorstel instemmen.