Inspecteur mag loonadministratie vaker opeisen

Heeft de Arbeidsinspectie aanwijzingen dat een werkgever minder loon aan werknemers betaalt dan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) voorschrijft, dan mag zij de loonadministratie van de betreffende onderneming voortaan opeisen.

14 september 2011 | Door redactie

Vorig jaar las u in het bericht ‘Inbeslagname administratie bij onderbetaling’ over een voorgestelde wijziging in de WML. Dit wetsvoorstel houdt in dat de Arbeidsinspectie bevoegd is om de loonadministratie in beslag te nemen als er een vermoeden is van onderbetaling. Bij een vermoeden van illegale tewerkstelling was dit al eerder toegestaan. Inmiddels is de betreffende wetswijziging (pdf) van kracht geworden. 

Snel beschikken over papieren

De Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag ziet erop toe dat werknemers een acceptabel loon ontvangen. Als een werkgever zich schuldig maakt aan onderbetaling, zorgt de Arbeidsinspectie ervoor dat hij het achterstallige loon en eventuele achterstallige vakantiebijslag alsnog uitbetaalt. Om zeker te zijn van een effectieve en efficiënte verwerking, is het belangrijk dat de Arbeidsinspectie snel over de benodigde papieren beschikt. Hiertoe was de Arbeidsinspectie voorheen nog niet bevoegd.   

Boete bij onderbetaling

De Arbeidsinspectie houdt regelmatig onaangekondigde controles op het naleven van de WML en illegale tewerkstelling. Ook komen er veel klachten en tips binnen die de Arbeidsinspectie onderzoekt. Als de inspectie onderbetaling constateert, kan zij boetes opleggen. De boetes zijn afhankelijk van hoe ver het loon afwijkt van het wettelijk minimumloon en kunnen hoog oplopen, tot maximaal:

  • € 6.000 per onderbetaalde werknemer bij betaling onder het minimumloon;
  • € 700 per onderbetaalde werknemer bij betaling onder de minimumvakantiebijslag.