Jonge vakantiewerker in 2012 duurder

Uw jonge weekendhulp of vakantiewerker wordt in 2012 een beetje duurder. Vanaf 1 januari 2012 zult u namelijk weer premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de ZVW moeten betalen voor werknemers tot 23 jaar. De zogeheten kleinebanenregeling geeft u hier nu nog een vrijstelling voor, maar dit voordeel stopt aan het einde van het jaar.

27 mei 2011 | Door redactie

Als u werknemers in dienst heeft die jonger zijn dan 23 jaar met een lager loon dan de voor zijn leeftijd geldende loongrens (zie tabel), kunt u nu nog gebruik maken van de kleinebanenregeling. Helaas krijgt u voor hen dus volgend jaar geen vrijstelling meer voor het betalen van bepaalde werkgeversbijdragen. De bedoeling van de kleinebanenregeling was het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. De regeling had het voor u en andere werkgevers aantrekkelijker moeten maken om werkloze jongeren aan een baan te helpen, maar in de praktijk werd de regeling vooral gebruikt voor bijbaantjes van scholieren en studenten. De regeling wordt daarom niet verlengd.

Pas uw loonadministratie aan

Maakt u gebruik van de regeling, let er dan op dat u voor deze werknemers het een en ander moet aanpassen in de loonadministratie per 2012. Wat de precieze gevolgen zijn van het stopzetten van de regeling, moet voor 1 juli aanstaande duidelijk worden.

Maximum brutoloon per loontijdvak