Kabinet wil betere combinatie werk en privé

Werknemers moeten betaald werk, zorgtaken en vrijwilligerswerk beter met elkaar kunnen combineren. Om dit te realiseren, wil het kabinet dat werkgevers flexibele werktijden en mogelijkheden voor thuiswerken bieden. Ook moeten de openingstijden van maatschappelijke organisaties beter worden afgestemd op werktijden.

9 november 2011 | Door redactie

Dit staat in de kabinetsreactie (pdf) op het SER-advies ‘Tijden van de samenleving’. Zoals u eerder heeft kunnen lezen in het bericht ‘Deeltijdwerk geen oplossing voor tijdsdruk’ is het volgens de SER belangrijk dat werkgevers werktijden en werkplekken slimmer organiseren. Deeltijdwerk is volgens de organisatie geen oplossing voor het probleem van tijdsdruk. Dit houdt namelijk de traditionele kantoor- en werktijden in stand. Het kabinet deelt deze mening en geeft in zijn reactie aan dat het belangrijk is dat vrouwen meer uren gaan werken zonder dat de tijdsdruk toeneemt.

Maatregelen voor flexibel werken

Om te stimuleren dat werknemers meer gaan werken en dit kunnen combineren met zorgtaken en vrijwilligerswerk, neemt het kabinet de volgende maatregelen:

  • De wetgeving mag geen onnodige beperkingen bevatten voor flexibel werken. De Wet arbeid en zorg (WAZO), de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) en het ouderschapsverlof worden zo aangepast dat ze aansluiten bij de behoeften op de werkvloer.
  • Er is een erkenning ‘Maatwerken’ voor modern werkgeverschap ontwikkeld. Daarmee worden werkgevers beloond die voorlopen op het gebied van flexibele regelingen en hun werknemers in staat stellen om werk en privé goed te combineren.
  • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert flexibel werken met het project ‘Het Nieuwe Werken’. De activiteiten hiervoor worden uitgevoerd door het Platform Slim Werken Slim Reizen.  
  • Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor sociaal innovatieve projecten, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidstijdenmanagement.
  • De combinatie van mantelzorg/vrijwilligerswerk en betaald werk moet worden ondersteund. Hiervoor is het kabinet een samenwerking aangegaan met MVO-Nederland om vrijwilligerswerk onder werknemers te bevorderen.
  • De openingstijden van basisonderwijs en dagopvang moeten beter op elkaar aansluiten, zodat ouders arbeid en zorg beter met elkaar kunnen combineren.