Kamer stemt deze week over Wet flexibel werken

Op donderdag 16 oktober stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Flexibel werken. Door dit voorstel kunnen werknemers straks een verzoek indienen om op andere tijden en op een andere plaats (bijvoorbeeld thuis) te werken. Een werkgever kan een verzoek om op andere tijden te werken alleen op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen afwijzen.

13 oktober 2014 | Door redactie

Volgens de initiatiefnemers van het wetsvoorstel is het nodig om wettelijke afspraken te maken over het wijzigen van werktijden, omdat daarmee de rechtspositie van werknemers voor flexibel werken versterkt wordt. Werknemers krijgen niet het wettelijk recht om op andere tijden of thuis te werken, maar kunnen hiervoor wel een verzoek indienen. De werkgever mag een verzoek om op andere tijden te werken afwijzen, maar alleen als hij hiervoor een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Voor het afwijzen van een verzoek om thuis te werken, heeft hij geen zwaarwegend bedrijfsbelang nodig, maar hij moet dit wel kunnen onderbouwen.

Wat is een zwaarwegend bedrijfsbelang?

In het bericht ‘Kamer twijfelt over Wet flexibel werken’ kon u lezen dat het voor sommige fracties in de Tweede Kamer nog onvoldoende duidelijk was wanneer er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Dit is het geval als de nieuwe werktijden de veiligheid in gevaar brengen of zorgen voor financiële, organisatorische of roostertechnische problemen. Alleen de wens dat een werknemer van negen tot vijf op kantoor is, is volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onvoldoende.

Tweede Kamer stemt ook over wijziging WAZO

Het wetsvoorstel Flexibel werken wordt in samenhang behandeld met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Dit laatstgenoemde voorstel wijzigt de huidige Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). De Tweede Kamer stemt dinsdag 14 oktober over dit wetsvoorstel.