Ken de regels voor vakantiekrachten

De eerste vakantiewerkers staan alweer te trappelen om aan de slag te kunnen gaan. Zij verdienen een zakcentje en u heeft mooi een extra paar handen om de afwezigheid van vakantiegangers op te vangen. Zorg in dat geval wel dat u de afwijkende regels rondom arbeidsomstandigheden en sociale verzekeringen kent.

10 juni 2011 | Door redactie

Vakantiekrachten moeten minimaal 13 jaar oud zijn, mogen niet alle soorten werkzaamheden verrichten en u moet rekening houden met de geldende arbeidstijden voor de verschillende leeftijden. Meer hierover kunt u lezen in de Checklist op pagina 7 van MT Rendement 5.

Bovengrens bijverdiensten

Zolang de vakantiewerker jonger is dan 16 jaar, hebben zijn bijverdiensten geen invloed op de kinderbijslag die zijn ouders voor hem ontvangen. Maar is hij 16 of 17 jaar, dan mag maximaal
€ 1.230 netto per kwartaal verdienen en tijdens de zomerperiode nog € 1.250 netto extra. Verdient hij meer, dan wordt de kinderbijslag stopgezet. Ontvangt uw vakantiewerker studiefinanciering, dan mag hij per kalenderjaar niet meer verdienen dan € 13.215,83 om de studiefinanciering te behouden. Een hoog inkomen kan ook gevolgen hebben voor een eventuele bijstandsuitkering van de ouders.

Minimum(uur)loon 2011

Uiteraard moet u ook rekening houden met het minimumloon. Voor 13- en 14-jarigen is er geen minimumloon, maar ook zij werken natuurlijk niet voor niets. U kunt voor het gemak het
bruto minimum(jeugd)uurloon voor 15-jarigen aanhouden. Per 1 juli 2011 is dat € 2,48 per uur bij een 40-urige werkweek. Maar minder betalen mag dus ook.